Enzyme

Enzyme

SE Enzyme innehåller miljontals enzymer som bryter ner beläggningar och omvandlar det till vatten. Enzyme förbättrar de hygieniska förhållandena samtidigt som den eliminerar dålig lukt och lämnar kvar en behaglig doft. Kan användas i avlopp och fettavskiljare där mat-oljor, matrester och fett kan ge upphov till stopp och dålig lukt.

EN Enzyme contains millions of enzymes that break down dirt coatings and convert it into water. Enzyme improves hygienic conditions while eliminating bad odor and leaving a pleasant scent. Can be used in sewers and grease separators where food oils, food residues and greases can give rise to clogging and bad odors.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
Antal/fp
Quantity/pack
A890Enzyme
1 l1 st/pcs12 st/pcs