Dryflow

Dryflow

SE Dryflow är en färglös lufttorkande torr teflon som ger ett långvarigt friktionsskydd t ex på transportband och glidbanor. Dryflow ger även ett långvarigt skydd mot fukt och korrosion. Dryflow fungerar även som släppmedel vid gjutning av olika material samt kan användas som smörjmedel till gummi, plast, metall mm. Klarar temperaturer mellan -180°C – +250°C. Torktid ca 5 minuter.

EN Dryflow is a colourless air-drying dry Teflon-product which gives long-term abrasion protection on e.g. conveyor belts and sliding tracks. Dryflow also provides long-term protection against moisture and corrosion. Dryflow also functions as a release agent in the casting of various materials and can be used as a lubricating agent for rubber, plastic, metal etc. Tolerates temperatures between -180° and + 250°C. Drying time ca. 5 minutes.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A866Dryflow 500 ml1 st/pcs12 st/pcs