Cleaner

Cleaner

SE Snabblösande och effektiv rengörings- och avfettningsspray som inte efterlämnar några rester. Bra som förbehandling där en fettfri och torr yta krävs, t ex före limning och tätning. Kan även rengöra verktyg maskindelar, kedjor, trumm- och skivbromsar förgasare, oljepumpar mm.

EN Rapidly dissolving and effective cleaning and degreasing spray which leaves no residue. Good as a pre-treatment where a dry grease-free surface is required, e.g. before glueing and sealing. Can also clean tools, machine parts, chains, drum and disc brakes, carburettors, oil pumps etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A811Cleaner 500 ml
1 st/pcs12 st/pcs