Allroundstick

Allroundstick

SE Snabbhärdande 2-komponents reparationsmassa. I mitten av knådmassan finns härdaren och utanpå finns basen. Med knådmassan kan du t ex laga skador i tankar, behållare, rör, gängor mm. Efter ca 15 minuter kan knådmassan bearbetas, t ex borras, gängskäras eller slipas. Allroundstick är resistent mot olja fett och många lösningsmedel.

Användningsområde
Lagar metall, betong, sten, vissa plaster, trä.

EN Fast curing 2-component repair filler. The hardener is in the middle of the filler mass and the base is on the outside. With this filler, it is possible to mend holes in tanks, containers, pipes, hinges etc. After about 15 minutes, the filler is hard enough to be worked e.g. drilled, cut or polished. Allroundstick is resistant to oil, fat and many solvents.

Area of use
Repairs metal, concrete, stone, certain plastics, wood.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
R122Allroundstick 115 g
1 st/pcs12 st/pcs

Information Information 
Färg:GråColour:Grey
Temperatur: -30°C - +120°CTemperature:-30°C - +120°C
Tryckhållfasthet:46 N/mm²Compressive strength:46 N/mm²
Draghållfasthet:27 N/mm²Compressive strength:27 N/mm²
Härdning:15 minuterCuring time:15 minutes
Genomhärdning:5 dygnTotal curing time:5 days
Nettovikt:115 gNet weight:115 g