Acrylic

Acrylic

SE 1-komponents permanent och flexibel fogmassa med god vidhäftning på de flesta byggmaterial.

Användningsområde
För fogning och fyllning av håligheter och ojämna ytor i väggar, golv och andra konstruktioner. Kan användas både inom- och utomhus och är övermålningsbar. Acrylic rekommenderas för användning där det krävs en flexibel och tålig fog.

EN 1-component, permanent and flexible sealant with good adhesion to most building materials.

Area of use
For sealing and filling of cavities and uneven surfaces in walls, floors and other structures. Can be used indoors and outdoors and is paintable. Acrylic is recommended for use where a flexible and durable joint is required.

• Hög kvalitet / High quality
• Rörelseupptagning ±10% av ursprunglig fogbredd / Movement ±10% of original joint width
• Flexibel /Flexible
• Väderbeständig / Weather resistant
• UV-beständig / UV resistant
• Obetydlig lukt / Insignificant odor
• Övermålningsbar / Paintable
• Lösningsmedelfri / Solvent free
• För både inom- och utomhusbruk / For indoor and outdoor use
• Lätt att göra ren / Easy to clean

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
T145Acrylic 300 ml
1 st/pcs12 st/pcs

Åtgångstabell/Consumption table    
Bredd/Width (mm)10152025
Djup/Depth (mm)881012
Meter (m)3.752.51.51

Information Information 
Färg:VitColour:White
Temperatur: -20°C till + 70°C  Temperature: -20°C to + 70°C 
Appliceringstemperatur:+5°C till +35°CApplication temperature:+5°C to +35°C
Spaltfyllnad:5-25 mmGap fill:5-25 mm
Härdtid:Minst 2 mm/dygnCuring time:At least 2 mm/day
Viskositet:Tixotrop, pastaViscosity:Tixotrop, paste
Hårdhet: Ca. 32 shore AHardness:Ca. 32 shore A
Förpackning:300 mlPackaging:300 ml