25 Feb 2020
14:11

Tigerblade Raw Carbide

14:11

SE Rivningsblad med karbidtänder som ger extremt lång livslängd och extrem hållbarhet även i de tuffaste miljöerna. Snabb och aggressiv 6 TPI geometri möjliggör snabbare kapning i trä med spik och skruv samt en rad andra byggmaterial (trä/spik/bultar/skruv/gjutjärn mm). Kapar även härdade skruvar och spik. 1,30 mm tjock och robust klinga för raka och exakta kapningar. 25 mm bladhöjd ger förbättrad stabilitet och minimala vibrationer.

EN Demolition saw blade with carbide teeth that provides extremely long life and extreme durability even in the toughest environments. Quick and aggressive 6 TPI geometry allows a faster cutting in wood with nails and screws and other building materials (wood/nails/bolts/screws/cast iron etc). Also cuts tempered nails and screws. 1,3 mm thick and robust blade for straight and precise cutting. 25 mm blade hight for improved stability and minimum vibration.

Tigerblade Raw Carbide
Rivningsblad med karbidtänder som ger extremt lång livslängd och extrem hållbarhet. Demolition saw blade with carbide teeth that provides extremely long life.