25 Feb 2020
14:03

Terminator

14:03

SE Kombinerad skiva för kapning och slipning med mycket effektiv avverkning i material som stål, rostfritt stål, sten och polyethylen. Perfekt skiva för t ex avfasning, ytslipning och svetsfogar.

EN Combined disc for cutting and grinding with very effective performance on materials such as steel, stainless steel, stone and polyethylene. The perfect disc for e.g. chamfering, surface grinding and welding seams.

Terminator
Kombinerad skiva för kapning och slipning med mycket effektiv avverkning i material som stål, rostfritt stål, sten och polyethylen. Combined disc for cutting and grinding with very effective performance on materials such as steel, stainless steel, stone and polyethylene.