02 Nov 2016
11:02

Multiblad

11:02

Multiblad – Multisågblad Bi-Metal i alla utföranden och storlekar

Multiblad

Multiblad Översikt, klicka på bilden för att öppna översikten som en pdf fil.

Multiblad har en rad olika användningsområden så som sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör, trä mm. Våra multiblad fungerar utmärkt att såga träreglar med spik i. Vi på GSON Europe AB har ett multiblad till alla olika tillfällen och till alla olika typer av jobb. Vi förstår våra kunders behov och förser alltid alla med kvalité av toppklass. Varför nöja sig med något annat än det bästa. Vi kan branchen och vi vet vad som behövs på jobbet, verktyg av toppklass till dom bästa av dom bästa.

Vi har olika storlekar för olika typer av jobb, vi har multiblad med olika form för att enklare kunna utföra krävande jobb i vinklar och trånga utrymmen. Våra produkter gör jobbet smidigare och enklare vilket leder till bättre utfört arbete.

Gson Europe AB

We at GSON started our current business in 2001 and have since then developed into one of the most successful sales concepts in the industry. We deliver high quality "products for professionals", under our own brand, focusing on problem solving in service, assembly, construction, maintenance, repair and installation.
Vi har vårt kontor och lager i logistikcentret Örebro och därifrån levererar vi till kunder över hela landet och i snart sagt alla branscher.

En förklaring till framgångarna kan vara att vi arbetar för att alltid kunna erbjuda de senaste produktinnovationerna på marknaden. Med egen import på de flesta av våra produkter har vi dessutom nära kontakt direkt med tillverkarna och kan kontrollera kvalitet och prestanda.

Ytterligare en förklaring är våra medarbetares erfarenhet och kunskap, något de gärna delar med sig av till dig som kund.

We know that our customers appreciate the personal contact, so we aim to build long-term relationships and follow up on our customer contacts in the best possible way. Whether you call our order office or get a visit from us, the goal is to be a supplier that exceeds your expectations. We hope that this informative product catalog will help to simplify your work and that it will be quick and easy for you to find the products that you need.

Vår förhoppning är att den här informativa hemsidan ska bidra till att förenkla ditt arbete och att du snabbt och enkelt hittar de produkter du behöver.

Produkter

M500 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M510 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M520 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M535 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M585 Multiblade Angle Bi-Metal
Genialt blad vinklat i 90° gör att du kommer åt på ”omöjliga” ställen. Ingenious blade with an angle of 90° allows you to access ”impossible” places.
M593 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M525 Multiblade Bi-Metal Supercut
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M540 Multiblade HCS Japanese
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M541 Multiblade HCS Japanese
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M560 Multiblade HCS Japanese
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M596 Multiblade HCS Hook
Anpassat för sågning i framförallt gips, men även trä och mjuka plaster. Suitable for sawing primarily in drywall but also wood and soft plastics.
M565 Multiblade Supercut HCS
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M570 Multiblade Half Round HSS
Speciellt smidig för sågning i hörn. Sågar plast, trä, glasfiber, gips och metall. Especially practical for sawing in corners. Saws plastic, wood, fiberglass, drywall and metal.
M590 Multiblade HCS Scraper Blade
Tar bort bruk, kakelfix, betongrester och hårda spröda mattlimsrester. Removes grout, tile adhesives, concrete residues and hard brittle mat glue residues.
M597 Multiblade HCS Wave
För sågning i fogskum, frigolit, isolering, gummi och läder. For sawing in joint foam, styrofoam, insulation, rubber and leather.
M580 Multiblade Half Round Carbide
För sågning av kakel, kakelfogar och lättbetong m.m. Speciellt smidig för sågning i hörn. For sawing in, tiles, tile adhesives, lightweight concrete and more. Especially practical for sawing in corners.
M595 Multiblade Sealant Cutter
Konformad för bästa åtkomlighet i trånga utrymmen. Cone shaped for best accessibility in tight spaces.
M575 Multiblade Carbide Finger Rasp
Kilformad rasp för grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Wedge shaped rasp for coarse grinding of filler, tile adhesives, concrete, stone and wood.
M545 Multiblade Carbide Triangle Rasp
För grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten och trä. For coarse grinding of filler, tile adhesives, concrete, stone and wood.
M581 Multiblade Diamond
Perfekt för att ta bort hårda beläggningar från keramiska plattor, betong och tegel. Great for removing hard grout from ceramic tile.
M559 Mutliblade Big-Pack 14 pcs
Mutliblade Bi-Metal Big-Pack 14 pcs. Innehåller multiblade av modellerna: M500, M510, M560 & M593.
M558 Mutliblade Big-Pack 20 pcs
Mutliblade Bi-Metal Big-Pack 20 pcs. Innehåller 5 st multiblade av modellerna: M500, M510, M540 & M560.
M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M612 Multiblade Starlock Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M600 Multiblade Starlock Curved Wood
Anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M602 Multiblade Starlock Curved Wood
Multiblade Starlock Wood har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade Starlock Wood has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M620 Multiblade Starlock Wood Japanese
Multiblade Starlock Wood har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade Starlock Wood has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
Tigerblade Raw Carbide
Rivningsblad med karbidtänder som ger extremt lång livslängd och extrem hållbarhet. Demolition saw blade with carbide teeth that provides extremely long life.
Tigerblade RAW Carbide Teeth
Tigersågsblad med karbidtänder som ger extremt lång livslängd och extrem hållbarhet även i de tuffaste miljöerna. Reciprocating saw blade with carbide teeth that provides extremely long life and extreme durability even in the toughest environments.

 


Contact Us

Vill du få kontakt med våra distriktschefer på fältet, beställa varor direkt från vårt centrallager i Örebro, eller bara fråga oss om råd & tips kontakta oss då via kontaktformuläret.

[contact-form-7 404 "Not Found"]