Glider

Glider

SE Mångsidigt silicon smörj och släppmedel. Minskar friktionen på t.ex. transportbanor. Utmärkt hjälpmedel vid ledningsdragning i rör. Utmärkt som släppmedel på formsprutor. Bra mot tröga bilbälten. Skyddar mot fukt och vatten. Hindrar bilens gummilister från att frysa fast. Smörjmedel för taljor och block.

EN Versatile silicon lubricant. Reduces friction on for example conveyors. Excellent aid for pulling wires, as release agent on injection molds and against sluggish seat belts. Protects against moisture and water. Prevents the car’s rubber strips from freezing. Lubricant for pulleys and blocks.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A817Glider 500 ml
1 st/pcs12 st/pcs