Glide Oil

Glide Oil

SE Penetrerande smörjmedel med PTFE. Skyddar mot fukt och korrosion. Minskar friktionen på de ytor som skall behandlas. Genom tillsats av PTFE minskar slitaget på rörliga delar. Tål temperaturer upp till 250°C. PTFE är ett teflonpulver med miljarder små kulor på varje mm2. Kulorna fyller ut mikroskopiska ojämnheter och bildar en oljefilm som varar betydligt längre än konventionellt smörjmedel.

EN Penetrating lubricant with PTFE. Protects against moisture and corrosion. Reduces friction on the surfaces to be treated. The addition of PTFE reduces the wear of working parts. Can withstand temperatures up to 250° C. PTFE is a teflon powder with billions of small beads on each mm2. The beads fill out microscopic irregularities and form an oil film that lasts significantly longer than conventional lubricants.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A813Glide Oil 500 ml1 st/pcs12 st/pcs