Capi Oil

Capi Oil

SE En allround fuktutdrivande krypsmörjolja. Förhindrar avbrott och stoftbildning samt driver ut fukt och förhindrar isbildning. Löser oljeharts, fett, kontaktsalvor och tjära. Ett hjälp- och vårdmedel för mekaniskt eller elektroniskt styrda maskiner mm.
För bilen, båten, hemmet och verkstaden. Lämpligt inom elektronik, automation, radio, TV, telefon, radar, NF-, HF- och UHF-teknik samt tryckeri.

EN An allround moisture-expelling creeping lubrication oil. It prevents interruptions and dust formation, drives out moisture and prevents ice formation. Dissolves oil resin, fat, contact grease and tar. A help and care agent for mechanically or electronically controlled machines etc.For cars, boats, the home and the workshop. Suitable for electronics, automation, radio, TV, telephone radar, NF-, HF- and UHF-technology and printing.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A870Capi Oil 500 ml1 st/pcs12 st/pcs