25 Feb 2020
14:10

Tigerblade TiN Selection

14:10

SE Tigersågblad som sågar enkelt och jämt i metall.

EN Reciprocating saw blade for easy and even cutting in metal.

6515 Tigerblade TiN Selection
Anpassade för trä, trä med spik, metallplåt, rör och aluminiumprofiler 3–12 mm. Suitable for wood, wood with nails, sheet metal, pipes and aluminium profiles 3-12 mm.
6520 Tigerblade TiN Selection
Lämplig för sågning i tjock plåt, rostfritt stål, stålrör, aluminium med godstjocklek 3-12 mm. Suitable for cutting in thick sheet metal, stainless steel, steel pipes, aluminium with a thickness of 3-12 mm.
6525 Tigerblade TiN Selection
Kan användas på rör och profiler med en väggtjocklek på 2–10 mm. Can be used for pipes and profiles with a thickness of 2-10 mm.
6530 Tigerblade TiN Selection
Kan användas på rör och profiler med en väggtjocklek på 2–10 mm. Can be used for pipes and profiles with a thickness of 2-10 mm.