18 sep 2019
10:50

Diamond

10:50

Tre nya diamantskivor finns nu att beställa från GSON Europe AB.

Diamond 350×10
Allround diamantkapskiva med normal tandning. Allround diamond cutting disc with normal toothing.
Diamond Turbo 125 x 7
För torr- och våtkapning av kakel, marmor, förstärkt glasfiber, natursten och granit. For dry and wet cutting of tiles, marble, reinforced fiberglass, natural stone and granite.
Diamond Cup 125
Plan diamantslipskål för snabb och effektiv slipning av ojämna ytor. Flat diamond grinding bowl for quick and efficient grinding of uneven surfaces.