31 Mar 2017
08:15

Sanitary Silicone

08:15

Sanitary Silicone är en mögelresistent neutral elastisk 1-komponets permanent ättiksyrebaserad fogmassa med god vidhäftning.

Läs mer…