LIM & TÄTNING

Turbo Polymer
Turbo Polymer
Turbo Polymer är ett enkomponents monteringslim/tätningsmassa med snabb vidhäftning. En elastisk ny generation av polymer.
Acrylic
Acrylic
För fogning och fyllning av håligheter och ojämna ytor i väggar, golv och andra konstruktioner. Kan användas både inom- och utomhus.
Sanitary Silicone
Sanitary Silicone
Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar och badrum, kök och andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma.
MMB Mix
MMB Mix
MMB Mix har ett brett användningsområde inom alla typer av industrier och kan efter härdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas.
Metal Mix
Metal Mix
Metal Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade metalldelar, bättring av repor och felborrningar etc.
PU Speed Mix
PU Speed Mix
PU Speed Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade plast-, trä- och metalldelar och kan efter härdning bearbetas, borras och slipas.
Epoxy Mix
Epoxy Mix
Epoxy Mix har ett brett användningsområde och kan även användas som utfyllnadsmassa.
Nozzel
Nozzel
Blandarrör för tvåkomponentslim.
Glue Seal Grey
Glue Seal Grey
En grå fog- och tätningsmassa, som ersätter monteringslim, trälim, polyuretanlim, silikon-, sanitetsoch våtrumsfog, akryl- och gummitätningsmassa och fönsterkitt!