2-Komponentslim

MMB Mix
MMB Mix
MMB Mix har ett brett användningsområde inom alla typer av industrier och kan efter härdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas.
Metal Mix
Metal Mix
Metal Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade metalldelar, bättring av repor och felborrningar etc.
PU Speed Mix
PU Speed Mix
PU Speed Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade plast-, trä- och metalldelar och kan efter härdning bearbetas, borras och slipas.
Epoxy Mix
Epoxy Mix
Epoxy Mix har ett brett användningsområde och kan även användas som utfyllnadsmassa.
Nozzel
Nozzel
Blandarrör för tvåkomponentslim.