Sorb, R640

Sorb

Sorb absorberar syror såväl som baser utan farliga kemiska reaktioner. Suger upp olja, spillolja, oljeemulsioner, fett, syror, färg och t.o.m. asfaltslösning. Ger gott halkskydd och kan återanvändas.

Artikelnummer: R640
För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!
 

R640-Sorb