Sanitary Silicone

Sanitary Silicone

SE Sanitary Silicone är en mögelresistent neutral elastisk 1-komponets permanent ättiksyrebaserad fogmassa med god vidhäftning.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från smuts och fett. Applicera Sanitary Silicone.

Artikelnummer: T137

För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!
 

T137 Sanitary Silicone