Diamond Grip

SE Ökar greppet på rundade muttrar. 800% bättre fäste! Nedbrytningsbar ogiftig pasta som är ofarlig för huden. Ger ingen korrosion på varken skruvar eller verktyg. En pasta med hög friktion som underlättar lossning av hopplösa skruvar. Kan även användas i verktyg för att undvika att borren slirar i chucken.

Artikelnummer: L241

För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!

All-Lock