Acrylic

Acrylic

SE Acrylic fogmassa är en 1-komponent permanent flexibel, fogmassa med god vidhäftning på de flesta byggmaterial.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från smuts och fett. Applicera Acrylic fogmassa.

Artikelnummer: T145

För att ladda ner eller skriva ut, tryck på produktbladet!
 

T137 Sanitary Silicone