31 Mar 2017
08:21

Acrylic

08:21

Acrylic fogmassa är en 1-komponent permanent flexibel, fogmassa med god vidhäftning på de flesta byggmaterial.

Läs mer…